Ważne wiadomości
28 września 2022

Szansa na wymianę starego pieca

Wójt Gminy Gnojnik zachęca do skorzystania z dofinansowania do wymiany starego pieca węglowego na nowy kocioł zasilany gazem, biomasą (pelet, holzgas), pompę ciepła lub termomodernizację budynku mieszkalnego w ramach projektu pn. „Wymiana starych pieców węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Gnojnik”.
 

 

Zakres rzeczowy inwestycji stanowią:

  1. Wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła, spełniające założenia projektu (wymiana, o której mowa obejmuje: demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją, zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu, oraz wewnętrzną instalację).  Zakres prac koniecznych do realizacji inwestycji będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej.
  2. Kosztem kwalifikowanym może być również przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach w zakresie wynikającym z oceny energetycznej. Wsparcie tych prac możliwe będzie wyłącznie dla mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość dofinansowania nowego urządzenia grzewczego uzależniona jest od mocy kotła zaleconej w ocenie energetycznej i wynosi od 5 500 do 8 000 zł. Na instalację wewnętrzną uzyskać można do 6 000 zł. Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie ankiety w UG Gnojnik, a następnie poddanie budynku ocenie energetycznej (bezpłatnej dla mieszkańca). Po jej przeprowadzeniu, w sytuacji akceptacji wszystkich zawartych w niej zaleceń, zostaje podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Gnojnik a mieszkańcem. Zawarcie pierwszych umów planowane jest na październik br.

Więcej informacji można uzyskać w UG Gnojnik, pok. nr 25, nr. tel.: 14 68 69 600 wew. 25.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Co nowego
w Gminie?

InformacjeWażne wiadomości
Ważne wiadomościFundusze zewnętrzne

Odnawialne źródła energii

19 października 2022

Ważne wiadomościInwestycje i infrastruktura
Ważne wiadomości