Czyste powietrze

Cel programu czyste powietrze - budżet 103 mld

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Urząd Gminy Gnojnik, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu.

Kontakt tel.: 146869600 wew. 22

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do:

  • 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania:
  • do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania
  • oraz do 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.