Czyste powietrze

Cel programu czyste powietrze - budżet 103 mld

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Urząd Gminy Gnojnik, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu.

Kontakt tel.: 146869600 wew. 26

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do:

  • 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
  • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
  • oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Statystyki Programu w Gminie Gnojnik (stan na dzień 31.03.2024 r.)

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 243
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 101
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 130 509,44 zł