Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik

Gmina Gnojnik pozyskała środki w wysokości 1,9 mln zł na budowę parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride. Inwestycja ta właśnie ruszyła w centrum Gnojnika, gdzie powstanie ogrodzony parking z stanowiskami postojowymi dla samochodów i rowerów.

Budowa placu realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy”. Środki na realizację tej inwestycji pozyskano z ramach RPO Województwa Małopolskiego. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 2,3 mln zł, zaś dofinansowanie, które zasili budżet Gminy Gnojnik, to kwota ponad 1,9 mln zł.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie komfortu osób przemieszczających się codziennie między miejscowościami naszej Gminy, a okolicznymi miastami, którzy będą mogli zostawiać swoje pojazdy (auta, rowery) na bezpiecznym i komfortowym parkingu lub w zadaszonych wiatach rowerowych. Takie punkty przesiadkowe noszą nazwę Park&Ride oraz Bike&Ride.

Przypomnijmy, że w ramach projektu postawiono także cztery zadaszone wiaty rowerowe w miejscowościach Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew i Zawada Uszewska. Wiaty wyposażono w stojaki na ok. 10 rowerów.

Galeria zdjęć