Gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • miesięczna stawka bez kompostownika wynosi 22,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
  • miesięczna stawka z ulgą za kompostownik wynosi 21,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Rejestr działalności regulowanej z dnia 27.10.2023 r.

Uchwala NR XXXI/278/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Gnojnik

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji.