Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Przypięta aktualność Obsługa klienta w Urzędzie Gminy

  Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich, Urząd Gminy w Gnojniku prosi

  Friday, 16 October 2020r. czytaj więcej Informacje
 • Przypięta aktualność IV wyłożenie Studium

  Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (IV wyłożenie).

  Sunday, 10 May 2020r. czytaj więcej Informacje
 • Komunikat

  Przypominamy o obowiązku przyklejania na workach z odpadami etykiet z kodami kreskowymi. Naklejki można odebrać w Urzędzie Gminy Gnojnik. W wyjątkowych sytuacjach (osoby starsze, kwarantanna) prosimy o telefon 146869600 wew. 17-naklejki wysyłamy pocztą.

  Tuesday, 27 October 2020r. czytaj więcej Informacje
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej zawieszeniu ulega udzielanie porad prawnych osobiście w okresie od 26.10.2020 do dnia 20.11.2020 r.

  Tuesday, 27 October 2020r. czytaj więcej Informacje
 • Szanowni Mieszkańcy Gminy Gnojnik!

  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.2020.1439 t.j./ Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia, że od 1 listopada br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Monday, 26 October 2020r. czytaj więcej Informacje
 • Odbiór śmieci w październiku

  Przypominamy mieszkańcom o terminach odbioru śmieci w październiku:

  Wednesday, 21 October 2020r. czytaj więcej Informacje