Edycja Zabytki II

1. Udzielenie dotacji parafii św. Mateusza Apostoła Ewangelisty w Biesiadkach

  • Nazwa inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele Parafialnym w msc. Biesiadki wraz z bezpośrednim otoczeniem .
  • Opis inwestycji: Zadanie obejmuje prace remontowo - restauratorskie w obrębie Kościoła p.w. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w msc. Biesiadki, gm. Gnojnik, datowanego na 2 poł. XVII w., objętego rejestrem zabytków nr A-203. Zakres prac obejmuje : prace konserwatorskie polichromii, renowacja schodów głównych remont organów.
  • Dofinansowanie: 435 000,00 PLN

2. Udzielenie dotacji parafii ŚW. Marcina w Gnojniku

  • Nazwa inwestycji: Gnojnik, Kościół pw św. Marcina ( XIV w) : odsłonięcie i konserwacja malowideł we wnętrzu Kościoła
  • Opis inwestycji: Zakres robót obejmuje prace konserwatorsko - restauratorskie wewnątrz Kościoła pw. sw. Marcina w msc. Gnojnik datowanego na 1382r. , wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-278. Zakres robót obejmuje odsłonięcie i konserwację malowideł we wnętrzu Kościoła.
  • Dofinansowanie: 392 000,00 PLN

 3. Udzielenie dotacji parafii pw. Św Urszuli w Gosprzydowej

  • Nazwa inwestycji: Wymiana stolarki okiennej w Kościele Parafialnym p.w. Św. Urszuli w Gosprzydowej oraz fumigacja kościoła
  • Opis inwestycji: Zakres robót obejmuje remont w obrębie Kościoła Parafialnego p.w. Św. Urszuli w msc. Gosprzydowa, gm. Gnojnik , datowanego na 1697r. , objętego rejestrem zabytków nr A-10. Zakres robót obejmuje: fumigację w celu zwalczenia drewnozjadów, wymianę stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi.
  • Dofinansowanie: 441 000,00 PLN