Małopolska Wieś 2023

Gmina Gnojnik otrzymała w 2023 roku środki w kwocie 10 000,00 zł brutto z Województwa Małopolskiego na wsparcie zadania własnego gminy pn. Podniesienie atrakcyjności wsi Gosprzydowa, w sołectwie Gosprzydowa, które zostało laureatem konkursu „Małopolska Wieś 2023”.

W ramach realizowanego zadania wykonano następujące zadania - zgodnie ze wskazaniami Rady Sołeckiej wsi Gosprzydowa:

  • oczyszczenie i uzupełnienie kruszywa w bieżni na boisku sportowym w Gosprzydowej,
  • zakup i tablicy informacyjnej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolska Wieś 2023".

Galeria zdjęć