Tłumacz języka migowego

Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na tablecie dostępnym w Urzędzie Gminy lub komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Gnojnik. Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną  przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge.

Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i iOS

Uwaga! Koszty usługi z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi Urząd Gminy Gnojnik.

Zgadzam się na pośrednictwo tłumacza w celu przeprowadzenia rozmowy. Zapoznałem się z "Regulaminem świadczenia usługi wideo tłumacza on-line języka migowego poprzez stronę internetową" i akceptuję ten regulamin.