Raporty o stanie gminy

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Gnojnik, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Gnojnik.

Raport jest spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy Gnojnik. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Gnojnik, jednostek organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej Gminy.

Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Gnojnik, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem.

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek