Żerków

Żerków – urokliwa wioska na skraju gminy

Żerków zamieszkany jest przez 280 osób. Powstanie Żerkowa datuje się na I połowę XIV wieku. Dokumenty wskazują, że wieś praktycznie od założenia była podległa biesiadeckiemu sołtysowi i stanowiła przysiółek Biesiadek.

Wśród znanych epizodów historycznych związanych z Żerkowem wymienić należy lata 1959-2001, kiedy to wieś posiadała własną szkołę filialną. Obecnie dzieci i młodzież z Żerkowa uczęszczają do szkół w Biesiadkach i Gnojniku.

W 1948 roku wybudowano we wsi kaplicę p.w. św. Antoniego Padewskiego. Istotnym elementem kaplicy jest pamiątkowa tablica z nazwiskami mieszkańców Żerkowa poległych w czasie I wojny światowej. Podobna tablica wmurowana jest w głaz znajdujący się obok kaplicy.

Opracowano na podstawie:
Magdoń Jacek, Biesiadki dawniej i dziś, Wyd. Gminny Ośrodek Kultury, Ropczyce 2001, s. 45