SMSowy System Ostrzegania i Informowania

Rejestracja SMS (krok 1/3)

Zaznacz miejscowość w której mieszkasz:
Zaznacz jakiego rodzaju informacje Cię interesują (nie wymagane):


Systemem Ostrzegania i Informowania Mieszkańców zapewnia w sytuacji zagrożenia skuteczną, szybką i bezpośrednią komunikację pomiędzy Gminnym Centrum Reagowania, a mieszkańcami gminy. Stanowi nowoczesne narzędzie w działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

System pozwala na bezpłatne otrzymywanie przez mieszkańców wiadomości SMS m. in. z informacjami o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych, poważnych awariach, oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy. System obejmuje mieszkańców, którzy się w nim zarejestrują. Aby system działał sprawnie, powinno się w nim zalogować jak najwięcej mieszkańców, co automatycznie gwarantuje przekaz informacji do jak najszerszej grupy odbiorców. Informacje otrzymywane są bezpłatnie, a osoby zalogowane nie będą otrzymywać innych informacji (reklam, spamu itp.).

Regulamin zgłaszania numeru telefonu do sytemu ostrzegania i informowania na komórki w Gminie Gnojnik.

Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania numeru telefonu do systemu ostrzegania i informowania udostępnionego przez Urząd Gminy w Gnijniku siedzibą w Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik.

 1. System zgłaszania numeru telefonu do sytemu ostrzegania i informowania jest zamieszczony na stronie internetowej www.gnojnik.pl i zawiera podstawowe dane osobowe i informacje związane z miejscem zamieszkania rejestrującego się, rodzajem zagrożenia oraz grupą aktywności społecznej.
 2. Wysyłane ostrzeżenia lub informacje za pomocą sms są bezpłatne dla otrzymującego (Użytkownika).
 3. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmienić numer komórki, na który jest wysyłane ostrzeżenie lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wysyłając wiadomość na adres mailowy obronacywilna@gnojnik.pl.
 4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powyżej wpisanych swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U .2019 r. poz. 1781) do celów związanych z obsługą powyższego systemu ostrzegania i informowania.
 5. Szczegóły dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługującym im praw w zawiązku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ujęto w Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się w jej treścią https://www.gnojnik.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Dane osobowe Użytkowników Systemu Ostrzegania i informowania osób będących osobami fizycznymi są w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 administrowane wspólnie (współadministrowane) przez dwa podmioty:
  1. Usługodawcę:
   ComVision sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100 ul. Toszecka 101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00003502201, NIP 969-156-67-36.
  2. Nadawcę komunikatów:
   Gmina Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363