Edycja I - Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan wraz z budową ujęcia wody w Gminie Gnojnik

Opis inwestycji:

Inwestycja zakłada rozbudowę sieci wod-kan wraz z wymaganymi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich obsługi. Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody planowana jest budowa ujęcia wody na terenie Gminy Gnojnik. W celu poprawy funkcjonowania całego systemu wodociągowego planowana jest również modernizacja istniejącej sieci wod-kan i istniejących obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem.