Remont Drogi Gminnej Nr 250376K w Lewniowej

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zakończono Remont Drogi Gminnej Nr 250376K w km 0+000 do km  0+395 w miejscowości Lewniowa, Gmina Gnojnik

Dofinansowanie: 199 799,00 zł

Całkowita Wartość: 349 078,01 zł

Celem projektu był remont drogi gminnej "Tworkowa" na odcinku 0,395 km w msc. Lewniowa. W ramach inwestycji zostały wykonane roboty przygotowawcze, podbudowa wraz z nawierzchnią bitumiczną oraz pobocza

Galeria zdjęć

Wyremontowany odcinek drogi
Tablica informacyjna
Remontowany odcinek drogi
Remontowany odcinek drogi