Referaty

Referat Organizacyjno-Społeczny - ROS

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy - .......

Referent ds. obsługi Rady Gminy - Patrycja Jaroszek

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - mgr Joanna Odroń-Wąs

Ewidencja działalności gospodarczej - mgr Magdalena Jagielska - Zapiór

Inspektor ds. obsługi informatycznej Urzędu mgr inż. Grzegorz Reczek

Inspektor ds. wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu - mgr Katarzyna Chmielowska

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i promocji - mgr Paulina Gajec

Pracownik gospodarczy – Lucyna Nowakowska
Pracownik gospodarczy – Małgorzata Kowalczyk

Referat Finansowo-Księgowy - RFK

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - mgr Natalia Lamparska-Kukułka

Główna Księgowa - mgr Agnieszka Robak

Referent ds. księgowości - mgr Monika Pasek

Podinspektor ds. księgowości – Natalia Nowak

Samodzielny Referent - mgr Marzena Garbacz

 • Pokój nr 14
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 14
 • email: mgarbacz@gnojnik.pl

Podinspektor ds. księgowości – mgr inż. Renata Damicz

Inspektor ds. księgowości - Małgorzata Dzięgiel

Inspektor ds. wymiaru podatku - Maria Baka

 • Pokój nr 29
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 29
 • email: mbaka@gnojnik.pl

Inspektor ds. księgowości podatkowej - Anna Wilk

 • Pokój nr 29
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 29
 • email: podatki@gnojnik.pl

Inspektor ds. księgowania i windykacji opłaty śmieciowej – Paweł Kornaś

 • Pokój nr 17
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 17
 • email: pkornas@gnojnik.pl

Inspektor ds. księgowości - mgr Monika Bartusiak

 • Pokój nr 15
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 15
 • email: mbartusiak@gnojnik.pl

Referat Inwestycji i Drogownictwa - RID

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - mgr inż. Monika Pawlikowicz

Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych - mgr Aneta Seremak

Młodszy referent ds. drogownictwa - Anna Stolarczyk

 • Pokój nr 24
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 24
 • email: astolarczyk@gnojnik.pl

Samodzielny Referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych – Sabina Gagatek

Podinspektor ds. zamówień publicznych - mgr inż. Aneta Tekiela

 • Pokój nr 25
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 25
 • email: atekiela@gnojnik.pl 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - RGPiOŚ

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – mgr inż. Janusz Filip

Podinspektor ds. planowania przestrzennego - mgr inż. Paweł Lambert

Referent ds. gospodarki komunalnej - Klaudia Toboła 

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda

Podinspektor ds. gospodarki lokalowej i komunalizacji - Dorota Musiał

Referent ds. komunalizacji - mgr Kornelia Pabian

Podinspektor ds. ochrony środowiska - Ekodoradca- Wojciech Gagatek

Referat Oświaty - RO

Kierownik Referatu - mgr inż. Magdalena Wnęk

Główny specjalista ds. księgowości oświatowej - mgr Monika Mrzygłód

Inspektor ds. księgowości - Stanisława Grońska

Inspektor ds. księgowości - mgr Małgorzata Karpiel

Referent ds. księgowości - Justyna Pietrzyk

Inspektor ds. księgowości - Lucyna Strzesak

Inspektor ds. księgowości - mgr Renata Witkowska

Inspektor ds. BHP - Teresa Płachta

 • Pokój nr 32
 • Tel. (14) 68 69 600 wew. 32

Urząd Stanu Cywilnego - USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wójt Gminy Gnojnik - Leszek Ząbkowski,

Zastępca Kierownika USC - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór

Stanowisko ds. Obronno-Wojskowych, Zarządzanie kryzysowe, Rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. obronno-wojskowych - Grzegorz Baka
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu - Michał Skowron