Edycja II - Modernizacje

1. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik

Opis inwestycji: Zadanie obejmuje realizację działań zmierzających do kompleksowej modernizacji budynku w celu ograniczenia zużycia energii w zakresie oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji , w tym m.in. oświetlenie led, montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji grzewczej, modernizacja cwu, oraz pozostałych elementów pozwalających
zmniejszyć zużycie energii pierwotnej.

  • Dofinansowanie: 5000000,00 PLN

2. Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik

Opis inwestycji: Zadanie obejmuje modernizację infrastruktury drogowej stanowiącej mienie Gminy Gnojnik w tym m.in. podbudowy, nawierzchni, poboczy, rowów, wymiana przepustów drogowych.

  • Dofinansowanie: 5000000,00 PLN