Wymiana starych pieców węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Gnojnik

https://www.gnojnik.pl/aktualnosci/szansa-na-wymiane-starego-pieca,news-5668

https://www.gnojnik.pl/aktualnosci/szansa-na-wymiane-starego-pieca,news-5696

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Wymiana starych pieców węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Gnojnik” - zadanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zostały przyznane dotacje dla mieszkańców na dokonanie wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem, biomasą oraz pompy ciepła. Podjęto również działania edukacyjne: druk materiałów informacyjnych, przeprowadzenie prelekcji w placówkach edukacyjnych oraz organizacja imprez ekologicznych

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Łączna wartość projektu wynosi 593 233,83zł, w tym dofinansowanie RPO WM 584 332,98 zł.

https://www.gnojnik.pl/aktualnosci/stoisko-informacyjne-wymiana-starych-piecow-weglowych-na-nowoczesne-zrodla-zasilane-gazem-oraz-termomodernizacja-budynkow-na-terenie-gminy-gnojnik,news-6099

 

https://www.gnojnik.pl/aktualnosci/stoisko-informacyjne-dotyczace-wymiany-piecow,news-6149