Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024

Gmina Gnojnik otrzymała w 2024 roku środki z Województwa Małopolskiego na wsparcie zadania własnego gminy pn. "Świelica Marzeń: Projekt doposażenia świetlicy w Gosprzydowej".

Dofinansowanie: 29 806,00 zł

Wkład własny Gminy: 12 774,00 zł  

Całkowita Wartość: 42 580,00 zł

Dzięki przyznanym środkom, świetlica zostanie wyposażona w nowoczesne meble, sprzęt multimedialny oraz materiały edukacyjne, które posłużą do organizacji różnorodnych zajęć i wydarzeń dla mieszkańców.

To wsparcie pozwoli na stworzenie bardziej komfortowego i atrakcyjnego miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024".