Rada Gminy

Rada Gminy Gnojnik liczy 14 radnych w następującym składzie:

Jacek Czuba, Ryszard Gnela, Władysław Gnyla, Grzegorz Kotarba, Piotr Krzyszkowski, Maria Kuc, Paweł Machał, Tomasz Migrała, Barbara Pawełek, Paweł Prus, Grzegorz Śledź, Paweł Tekiela, Urszula Wiśniowska, Krzysztof Wiśniowski

 • Przewodniczący Rady Gminy: Prus Paweł
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Kuc Maria

W Radzie Gminy Gnojnik działa 5 komisji

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Wiśniowski Krzysztof
 • Członkowie: Gnela Ryszard, Migrała Tomasz, Pawełek Barbara, Wiśniowska Urszula

Komisja Budżetu i Gospodarki

 • Przewodniczący: Kuc Maria
 • Członkowie: Kotarba Grzegorz, Machał Paweł, Pawełek Barbara, Prus Paweł, Śledź Grzegorz

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej 

 • Przewodniczący: Tekiela Paweł
 • Członkowie: Czuba Jacek, Gnyla Władysław, Krzyszkowski Piotr, Migrała Tomasz, Wiśniowska Urszula

Komisja Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 • Przewodniczący: Krzyszkowski Piotr
 • Członkowie:  Czuba Jacek, Gnela Ryszard, Gnyla Władysław, Kotarba Grzegorz, Śledź Grzegorz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 • Przewodniczący: Machał Paweł
 • Członkowie: Tekiela Paweł, Wiśniowski Krzysztof

Uchwały, interplacje i zapytania

Sesja Rady Gminy - transmisje