Rada Gminy

Rada Gminy Gnojnik liczy 15 radnych w następującym składzie:

Czuba Jacek, Gnyla Władysław, Hołyst Kazimierz, Kozdrój Małgorzata, Kuc Maria, Kuras Kamil, Myszka Henryk, Pabjan Monika, Pawełek Barbara, Prus Paweł, Świerad Szymon, Tekiela Paweł, Wiśniowski Krzysztof, Ząbkowski Mieczysław, Krzyszkowski Piotr

 • Przewodniczący Rady Gminy: Prus Paweł
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Kuc Maria

W Radzie Gminy Gnojnik działa 5 komisji

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Hołyst Kazimierz
 • Członkowie: Ząbkowski Mieczysław, Kozdrój Małgorzata, Pawełek Barbara, Krzyszkowski Piotr

Komisja Budżetu i Gospodarki

 • Przewodniczący: Kuc Maria
 • Członkowie: Kuc Maria, Świerad Szymon, Myszka Henryk, Prus Paweł, Kuras Kamil, Krzyszkowski Piotr

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej 

 • Przewodniczący: Tekiela Paweł
 • Członkowie: Myszka Henryk, Świerad Szymon, Pabjan Monika, Kozdrój Małgorzata, Kuras Kamil, Gnyla Władysław

Komisja Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 • Przewodniczący: Wiśniowski Krzysztof
 • Członkowie: Czuba Jacek, Ząbkowski Mieczysław, Tekiela Paweł, Pabjan Monika, Hołyst Kazimierz, Gnyla Władysław

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 • Przewodniczący: Pawełek Barbara
 • Członkowie: Wiśniowski Krzysztof, Czuba Jacek

Uchwały, interplacje i zapytania

Sesja Rady Gminy - transmisje