Sala gimnastyczna w Lewniowej

Obiekt ukończony w 2013 roku. Zlokalizowano w nim boisko z płytą o wymiarach 12x24 m, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz trybuny dla kibiców.

Sala znajduje się obok budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Lewniowej, służąc lokalnej społeczności. W 2022 roku powstała przy szkole siłownia zewnętrzna, poszerzając tym samym ofertę sportową wsi.

 

Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Gnojniku.

Galeria zdjęć

Sala gimnastyczna w Lewniowej

Obiekt szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Lewniowej z lotu ptaka
Wnętrze sali gimnastycznej w Lewniowej
Wnętrze sali gimnastycznej w Lewniowej
Sala gimnastyczna w Lewniowej - widok z zewnątrz
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Lewniowej