Edycja IX - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na obszarze Gminy Gnojnik

Opis Inwestycji: Zadanie obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gnojnik. w ramach modernizacji zostaną wprowadzone działania zmierzające minimalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej w tym m.in wymiana opraw, montaż urządzeń sterujących czasowym wyłączaniem oświetlenia i poziomem natężenia, zastosowane zostaną rozwiązania związane z kompensacją mocy biernej , wymienione zostaną pojedyncze zniszczone słupy, okablowanie, sterowników.

  • DOFINANSOWANIE: 500 000,00 PLN