Lewniowa

Lewniowa – wieś ludzi z inicjatywą

Lewniowa leży na biesiadecko-złockiej wierzchowinie i rozciąga się wzdłuż drogi z Gnojnika do Biskupic Melsztyńskich. Wieś zajmuje powierzchnię 6,3 km2, zamieszkiwaną przez 925 osób.

Pierwsza wzmianka o Lewniowej pochodzi z 1215 roku z kroniki Wincentego Kadłubka (wieś znalazła się w spisie miejscowości płacących dziesięcinę). Dokumenty z 1388 roku mówią, że Lewniowa należała wtedy do rycerza Andrzeja herbu Strzemię, później właścicielami wsi byli Marek i Zbigniew  Wielogłowscy. Odtąd, aż do końca XVI wieku Lewniowa należała do różnych gałęzi tej rodziny. Inwentarze wskazują, że wówczas we wsi były dwie karczmy, dwór, folwark i staw.

W XVIII i XIX wieku Lewniowa była częścią dóbr kolejnych właścicieli Gnojnika – rodziny Petryczynów i Homolacsów, by w XIX wieku przejść w posiadanie rodziny Skarżyńskich. Mieczysław Skarżyński ufundował kaplicę przydworską, która istnieje do dnia dzisiejszego.

Lewniowa współcześnie przeżywa kolejne lata rozkwitu. Dzieje się tak za sprawą jej ambitnych mieszkańców, którzy przy pomocy sołtysów i radnych zdziałali wiele dobrego dla swojej wsi. Wymienić należy przede wszystkim największe inwestycje, takie jak nowy kościół, szkoła i dom strażaka.

Pod koniec XX wieku Lewniowa przeżywała kolejne lata rozkwitu. Działo się tak za sprawą jej ambitnych mieszkańców, którzy przy pomocy sołtysów i radnych zdziałali wiele dobrego dla swojej wsi. Wymienić należy przede wszystkim największe inwestycje, takie jak nowy kościół, szkoła i dom strażaka.

Kolejne ważne inwestycje udało się zrealizować już w nowym XXI wieku – do szkoły dobudowano nowoczesną salę gimnastyczną oraz boisko z trybunami. Modernizacji doczekał się Dom Strażaka, w którym powstała nowoczesna kuchnia oraz sala widowiskowa. Budynkom szkoły i Domu Strażaka towarzyszy zagospodarowany plac z parkingiem, placem zabaw oraz siłownią. Dzięki tym inwestycjom, na nowo rozkwitło życie społeczno-kulturalne w Lewniowej. Prężnie działają tu organizacje pozarządowe: LKS „Orzeł” Lewniowa, OSP Lewniowa oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Lewniowa „Z nami łatwiej”.

Lewniowa stała się również atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, o czym decyduje nie tylko bliskość położenia w stosunku do Gnojnika oraz drogi krajowej, ale również rozwój bazy komunalnej (sieci wodno-kanalizacyjnej, dróg gminnych, chodników, czy oświetlenia). W Lewniowej swoje siedziby założyło również kilka mniejszych firm.

 

Opracowano na podstawie:
Krupiński Andrzej B., Poznajemy Gminę Gnojnik. Przewodnik po dziejach i zabytkach, Wyd. Urząd Gminy Gnojnik,  2004, s. 49-50
Magdoń Jacek, Biesiadki dawniej i dziś, Wyd. Gminny Ośrodek Kultury, Ropczyce 2001, s.45-46
 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Gnojniku.
 
 

Galeria zdjęć

Lewniowa - wieś ludzi z inicjatywą

Centrum Lewniowej - widok z lotu ptaka