Małopolska Wieś 2023

Gmina Gnojnik otrzymała w 2023 roku środki w kwocie 10 000,00 zł brutto z Województwa Małopolskiego na wsparcie zadania własnego gminy pn. Podniesienie atrakcyjności wsi Uszew, w sołectwie Uszew, które zostało laureatem konkursu „Małopolska Wieś 2023”.

W ramach realizowanego zadania wykonano następujące zadania - zgodnie ze wskazaniami Rady Sołeckiej wsi Uszew:

  • Wymiana i montaż urządzeń na placu zabaw obok przedszkola w Uszwi,
  • zakup i tablicy informacyjnej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolska Wieś 2023".

Galeria zdjęć