Współpraca

 

Uchwała nr LI/468/2023 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

 

Dokumenty do pobrania:

  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - DOC;
  • uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego DOC;
  • oferta realizacji zadania publicznego - DOC;
  • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - DOC.
  • Instrukcja wypełniania uproszczonej oferty realizacji zadania -DOC.
  • Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego - DOC.
  • Instrukcja wypełniania uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego - DOC.
  • Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego - DOC.

 

Kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Gnojnik zajmującym się współpracą z organizacjami pozarządowymi

  • Katarzyna Chmielowska - tel. 14 68 69 600 wew. 16, email: kchmielowska@gnojnik.pl

 

Dokumenty archiwalne dotyczące współpracy z organizacjami pozaządowymi znajdują się na stronie https://bip.malopolska.pl/uggnojnik.