Cyfrowa Gmina - V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

O projekcie Cyfrowa Gmina

Pandemia COVID-19 pokazała, że w dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy. Załatwianie spraw w urzędach i nauka zostały przeniesione do sieci, w ramach trybu zdalnego. Niektóre z urzędów napotkały problemy w postaci np. braków sprzętowych czy niewystarczających kompetencji cyfrowych pracowników, a naukę zdalną utrudnił brak komputerów i problem z dostępem do Internetu. W odpowiedzi na te problemy powstał projekt „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego: został wsparty rozwój cyfrowy instytucji samorządowych, oraz zwiększono cyberbezpieczeństwo.

 • Wnioskowana wartość projektu: 240 600,00 zł
 • Faktyczna wartość dotacji po rozliczeniu projektu: 232 070,87 zł
 • Całkowita wartość inwestycji w bezpieczeństwo informatyczne urządu: 284 964,40 zł

Zadania wykonanw w ramach grantu:

 • Diagnoza cyberbezpieczeństwa Urządu Gminy Gnojnik
 • Integracja systemów z eNadawcą (system Poczty Polskiej)
 • Modernizacja sieci LAN wraz z separacją ruchu sieciowego, zakup licencji na oprogramowanie klasu UTM (urządzenie brzegowe na styku sieci urzędowej i interenetu)
 • Wykonanie "Węzła Centralnego"
 • Szkolenie pracowników z cyberbezpieczeństwa

Węzeł Centralny:

Najważniejszą częścią zadania to wykonanie Węzła Centralnego. Środowiska do którego zostały zmigrowane wszystkie najwazniejsze systemy urzędowe. Środowisko ujednolica i ułatwia adminstrowanie, wykonywanie kopii zapasowych oraz zarządzaniem uprawnień użytkowników.

W skład węzła wchodzi trzy serwery fizyczne (2 nowoczesne zakupione w ramach grantu), działające jako klaster wysokiej dostępności. W razie awarii jednego z serwerów automatyczenie systemy zostają przełaczone na serwer przeciwstawny. Na serwerach zainstalowany jest system do wirtualizacji Proxmox VE dzięki któremu realizowana jest wysoka dostepność.

Dodatkowo w ramach projektu zostało zakupione rozwiązanie do tworzenia kopii systemu wirtualizacyjnego Proxmox Backup Server dzięki ktróremu toworzenie kopii zapasowych całego środowiska stało się łatwiejsze wraz z mechanizmem weryfikacji kopii i ułatwieniami w testowaniu poprawności ich wykonywania.

Kolejnym elementem Węzła centralnego było zakupienie oprogramowania do udostępniania usług katalogowych dzieki czemu, zarządzanie uprawnieniami uzytkowników będzie ujednolicone. Co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez urząd.

Zadania na przyszłość:

 • Serwer kopii zapasowej przenieść do innego budnyku,
 • Wykonać instalacje podtrzymującą napięcie opartą na agregacie prądotwórczym
 • Zakupić i wdrożyć rozwiązania softwerowe zwiększające bezpieczeństwo przykładowo: EDR, PAM, NAC, DLP, SIEM...