Remont Drogi Gminnej Nr 250430 w Gnojniku

Dofinansowanie Ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Remont Drogi Gminnej Nr 250430 K W Km 0+000 - 0+398 W Miejscowości Gnojnik, Gmina Gnojnik

Dofinansowanie: 185 105,00 zł

Całkowita Wartość: 292 417,74 zł

Celem projektu jest remont drogi gminnej „Działki za Plebanią” na odcinku 0,398 km w msc. Gnojnik. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa wraz z nawierzchnią bitumiczną. Ponadto zostaną wykonane prace związane z oczyszczeniem drogowych rowów odwadniających z wyprofilowaniem skarp. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 09 maj 2022 r.