Dostępny samorząd - granty

Gmina Gnojnik realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostosowanie architektoniczne, komunikacyjne i cyfrowe Urzędu Gminy Gnojnik”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania zaplanowano do realizacji szereg działań obejmujących poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN