Budżet

Sprawozdania, opinie, projekty budżetu oraz Wieloletnie Prognozy Finansowe (WPF) publikowane są na BIP-ie urzędu z podziałem na lata