Informacja o urzędzie w ETR

Urząd Gminy Gnojnik to miejsce, w którym pracuje władza publiczna dla miejscowości Gnojnik. W Urzędzie Gminy pracuje wójt. Wójt to osoba, która rządzi gminą. Wójt jest też kierownikiem Urzędu. Budynek Urzędu znajduje się w miejscowości Gnojnik. W Urzędzie obowiązuje regulamin. Ten regulamin opisuje, jak ma działać Urząd i co robić.

Czym zajmuje się Urząd? Urząd wykonuje różne zadania:

 • organizuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Wójta i wybory sołtysów wsi,
 • wydaje dowody osobiste,
 • prowadzi spis firm, które są w gminie,
 • zajmuje się ochroną zabytków,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się rolnictwem i wycinką drzew,
 • zajmuje się zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi,
 • zajmuje się budżetem gminy,
 • zajmuje się ustaleniem jakie będą podatki,
 • zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne,
 • zajmuje się ochroną oraz kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z terenu gminy,
 • utrzymuje czystość i porządek,
 • czuwa nad pracą przedszkoli i szkół, które są na terenie gminy
 • prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
 • potwierdza Profil Zaufany, czyli elektroniczny podpis potrzebny na przykład do obsługi e-PUAP. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • zamuje się lokalną turystyką.

Urząd jest trochę dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem Urzędu jest specjalne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.

Ikona - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Toaleta dostępna jest na parterze budynku.

Ikona - toaleta dla osób niepełnosprawnych

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie można:

 • napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363,
 • przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta Urzędu. Biuro Obsługi Klienta to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Biuro jest na parterze budynku,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: sekretariat@gnojnik.pl
 • wysłać faks pod numer 14 686 96 00,
 • zadzwonić pod numer 14 686 96 00,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki od 7:30 do 16:30, we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, a w piątki od 7:30 do 14:30.
 • osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami z tłumaczem języka migowego. Nie trzeba wcześniej zgłaszać potrzeby kontaktu z tłumaczem języka migowego. W Urzędzie można skorzystać z usługi tłumaczenia on-line dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu są na stronie internetowej: https://www.gnojnik.pl/kontakt-z-nami/kontakt-z-urzedem.

Ikona - telefon

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: www.gnojnik.pl i https://bip.malopolska.pl/uggnojnik.