Remont Drogi Gminnej Nr 250344K w Gosprzydowej

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Gnojnik otrzymała kolejne dofinansowanie na  Remont Drogi Gminnej Nr 250344K w km 1+534 do km  1+981 w miejscowości Gosprzydowa, Gmina Gnojnik

Dofinansowanie: 139 042,00 zł

Całkowita Wartość: 231 737,39 zł

Celem projektu jest remont drogi gminnej "Podkościelne" na odcinku 0,447 km w msc. Gosprzydowa. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty przygotowawcze, podbudowa wraz z nawierzchnią bitumiczną oraz pobocza.