Informowanie o braku dostępności oraz wnioskowanie o zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Gnojnik

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 29 ustawy)

Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Gminy Gnojnik, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 30 ustawy)

  • Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, masz prawo, po wykazaniu interesu faktycznego, wystąpić do nas z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
  • To prawo przysługuje również twojemu przedstawicielowi ustawowemu. Wykazanie interesu faktycznego wymaga podania konkretnej potrzeby skorzystania z naszych usług.

Składając wniosek o zapewnienie dostępności:

  • podaj swoje dane kontaktowe;
  • wskaż bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;
  • wskaż, w jaki sposób mamy się z tobą kontaktować;
  • wskaż preferowany sposób zapewnienia dostępności.

Wzór wniosku można pobrać z Załączników.

Wniosek o zapewnienie dostępności