Edycja VIII

1. Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw."Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II

Opis inwestycji: Rozbudowa budynku Domu Strażaka o pomieszczenia przeznaczone na szatnie piłkarskie i powiększenie tzw. Sali balowej, przebudowę dachu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku do ich nowych funkcji celem umożliwienia organizacji spotkań o charakterze kulturalnym . w zakres zadania wchodzi również m.in. remont instalacji, przebudowa dachu, elewacja.

  • DOFINANSOWANIE: 2000000,00 PLN

2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w msc.Biesiadki, gm. Gnojnik

Opis inwestycji: Zadanie obejmuje , realizację w systemie zaprojektuj i modernizacji istniejącego budynku szkoły podstawowej w msc. Biesiadki. W wyniku realizacji zadania zostaną wykonane roboty budowlane m.in. w obrębie poddasza celem utworzenia dodatkowych pomieszczeń edukacyjnych, modernizacji zostaną poddane instalacje w obrębie budynku, dach , elewacja stolarka okienna,

  • DOFINANSOWANIE 6000000,00 PLN