Policja

Gmina Gnojnik podlega terytorialnie Komisariatowi Policji w Czchowie.

Komendant: Jarosław Pachut

Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) w Tarnowie

Szefowie Wojskowych Centrów Rekrutacji podlegają Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

WCR w Tarnowie swoim zasięgiem obejmuje teren powiatów: bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski oraz miasto Tarnów.