Edycja Zabytki I

PROMOCJA

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c30949

Udzielenie dotacji Parafii pw św. Floriana Meczennika w Uszwi

Nazwa inwestycji: Kompleksowy remont zewnętrzny Domu Parafialnego Byłej Wikarówki w msc. Uszew.

Opis inwestycji: Zakres robót obejmuje prace remontowe w obrębie budynku "Wikarówki" datowanej na pocz. XX w. ujętego w ewidencji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . Zakres robót obejmuje docieplenie ścian, izolacja fundamentów, wymiana parapetów, renowacja drzwi wejściowych, odwodnienie, remont schodów i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych oraz balustrad.

  • Dofinansowanie : 150 000,00 PLN