Oświata, Kultura i Sport
22 maja 2023

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Uprzejmie informujemy, że w roku 2023 dyżury wakacyjne organizowane są od 3 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
Szczegółowe zasady organizacji dyżurów wakacyjnych określa zarządzenie  Nr 31/2023 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 27 lutego 2023 r.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w lipcu i sierpniu 2023 r.

  1. Publiczne Przedszkole w Lewniowej - Lewniowa 275 - 3-7 lipca 2023 r. 
  2. Publiczne Przedszkole w Gnojnik - Gnojnik 311 - 10-28 lipca 2023 r.
  3. Publiczne Przedszkole „MAŁY ARTYSTA” w Uszwi - Uszew 570 - 31-18 sierpnia 2023 r.
  4. Publiczne Przedszkole w Biesiadkach - Biesiadki 58 - 21-25 sierpnia 2023 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w 2023 r. należy złożyć w szkole/przedszkolu macierzystym do 31 maja 2023 r. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno.

Przy wskazaniu okresu, w którym dziecko będzie brało udział w dyżurze wakacyjnym należy wziąć pod uwagę faktyczne potrzeby rodziny w tym zakresie.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie przedszkola, w którym dziecko jest zapisane na dyżur, jeżeli okaże się, że nie potrzebuje opieki w tym czasie. Pozwoli to na zapewnienie dyżuru wakacyjnego wszystkim osobom, które tego potrzebują.

 

Grafika tytułowa pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Co nowego
w Gminie?

Oświata, Kultura i Sport
Oświata, Kultura i Sport
Oświata, Kultura i Sport
Oświata, Kultura i Sport

Tour de Pogórze

29 czerwca 2023