Informacje
22 maja 2023

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku informuje, iż od dnia 15 maja 2023r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł na osobę samotną,
  • 1410,00 zł na jednego członka w rodzinie.

 

 

Grafika tytułowa pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.