Oświata, Kultura i Sport
23 maja 2023

Benefis prof. Jana Pawełka z okazji jubileuszu pracy naukowej

Z udziałem środowiska naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz wszystkich polskich uczelni przyrodniczych oraz niektórych technicznych, które posiadają wydziały inżynierii środowiska i/lub pochodne w malowniczo położonym kompleksie hotelowym Sądecczyzny, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna pt. „Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych” w czasie której jubileusz 45-cio lecia pracy naukowej świętował prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, naukowiec z Krakowa a pochodzący z Gnojnika.

- Nasz tata jest podwójnym profesorem. Oprócz tytułu naukowego jest również profesorem rodziny. Jako wspaniały mąż i ojciec uzyskał naszą habilitacje. Obecnie, ma otwarty przewód doktorski, w którym realizuje się, jako dziadek dwojga wnucząt – mówił alegorycznie Łukasz Pawełek, syn jubilata, z zawodu radca prawny.

Po uroczystej kolacji, Benefisant otrzymał niewyobrażalnych rozmiarów „lawinę” życzeń, ciepłych słów i podziękowań za dotychczasową pracę, w szczególności od pracowników i kierownictwa wydziału oraz katedry, którą przez wiele lat kierował w Akademii Rolniczej w Krakowie. Odczytanych zostało również kilka okolicznościowych adresów nadesłanych od różnych środowisk naukowych i organizacji technicznych. 

Jako przedstawiciel społeczności gnojnickiej gratuluje tych wszystkich osiągnięć, ale przede wszystkim jestem dumny, że ziemia gnojnicka wydała takiego człowieka – mówił Sławomir Paterek, wójt Gminy Gnojnik, który przybył specjalnie na uroczystość jubileuszową. 

- Jasiu, dziękuje Ci, że w trudnych momentach potrafiłeś być mediatorem środowiska naukowego naszej branży. Dziękuje Ci, że zintegrowałeś nasze środowisko i za Twoją dobroć i życzliwość, jaką zawsze nam okazywałeś. Dziękuje Ci za ogromny wkład w rozwój myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem inżynierii środowiska i gospodarki wodnej – mówił ze wzruszeniem emerytowany profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Dziękuje Wam za to wszystko, co dzisiaj przygotowaliście na mój jubileusz. Dziękuje wszystkim za życzenia, których ilością jestem ogromnie zaskoczony, ale najbardziej dziękuje mojej rodzinie, w szczególności mojej żonie Wiesi, która przez te wszystkie lata była ze mną i wspierała mnie w różnych momentach życiowych – mówił ze wzruszeniem profesor Jubilat. Z dzisiejszej prezentacji mojego dorobku dowiedziałem się wiele rzeczy z własnego życiorysu, których chyba dotychczas nie znałem albo zapomniałem – dodał z uśmiechem i radością. 

Nie sposób wymienić dorobku naukowego i dydaktycznego Dostojnego Jubilata. Dorobek naukowy Jubilata obejmuje 200 prac naukowych.  W czasie swojej pracy na Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy) pełnił różne funkcje. Był m.in. prodziekanem i dziekanem wydziału oraz kierownikiem katedry. Ponadto pełnił wiele ważnych funkcji w różnych instytucjach naukowych, takich jak chociażby Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, którego przez wiele lat był prezesem i wiceprezesem. Na koniec jubileuszowego benefisu, profesor jubilat powiedział, że czuje się człowiekiem spełnionym życiowo i zawodowo.

Marek Białka

 

Fot. Marek Białka

Galeria zdjęć

Benefis prof. Jana Pawełka z okazji 45-cio lecia pracy naukowej
Benefis prof. Jana Pawełka z okazji 45-cio lecia pracy naukowej
Benefis prof. Jana Pawełka z okazji 45-cio lecia pracy naukowej

Co nowego
w Gminie?

Oświata, Kultura i Sport
InformacjeOświata, Kultura i Sport
Oświata, Kultura i Sport
Oświata, Kultura i Sport