Menu główne

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
EPUAP - skrytka ESP: /g1i9w32fph/SkrytkaESP

NIP: 869-19-86-627
Fax: (14) 68 69 600 wew. 40

Godziny pracy Urzędu Gminy w Gnojniku:
poniedziałek - 7:30 - 16:30
wtorek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:30

Wójt Gminy - mgr Sławomir Paterek
(14) 68 69 600 wew. 10


Sekretarz Gminy - Anna Rachwalik
(14) 68 69 600 wew. 12


Skarbnik Gminy - mgr Natalia Lamparska-Kukułka
(14) 68 69 600 wew. 13Księgowość - Agnieszka Robak, Natalia Jarosińska (zastępstwo), Renata Damicz, Monika Bartusiak
(14) 68 69 600 wew. 15, 44
, , ,

Księgowość - Barbara Kokoszka, mgr Małgorzata Dzięgiel
(14) 68 69 600 wew. 14
,

Księgowanie i windykacja opłaty śmieciowej - Paweł Kornaś
(14) 68 69 600 wew. 17


Podatki - Maria Baka, Anna Wilk
(14) 68 69 600 wew. 29
,

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - mgr inż. Monika Pawlikowicz
(14) 68 69 600 wew. 23


Inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych - mgr inż. Aneta Tekiela( zastępstwo)
(14) 68 69 600 wew. 25


Drogownictwo - Piotr Krzywicki
(14) 68 69 600 wew. 24


Ds. realizacji inwestycji - Grzegorz Śledź
(14) 68 69 600, wew.25


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – mgr inż. Magdalena Wnęk
(14) 68 69 600 wew. 19


Gospodarka odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
(14) 68 69 600 wew. 17


Planowanie przestrzenne - mgr Kornelia Pabian
(14) 68 69 600 wew. 19


Pomoc administracyjna - mgr inż.Paweł Lambert
(14) 68 69 600 wew, 19


Kierownik Referatu Oświaty - mgr inż. Andrzej Stańczyk
(14) 68 69 600 wew. 32


Księgowość oświaty - mgr Monika Mrzygłód, Stanisława Grońska, Lucyna Strzesak, Justyna Pietrzyk, mgr Małgorzata Karpiel, Magdalena Wiśniowska
(14) 68 69 600 wew. 30,31,50
, ,, , ,

Urząd Stanu Cywilnego - mgr Alicja Rataj
(14) 68 69 600 wew. 27


Ewidencja ludności i dowody osobiste - Joanna Odroń-Wąs
(14) 68 69 600 wew. 28

(mail do obsługi spraw z zakresu działalności gospodarczej)

Obsługa Rady Gminy, archiwum - Halina Wojciechowska
(14) 68 69 600 wew. 20


Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, rolnictwo i leśnictwo - Grzegorz Baka
(14) 68 69 600 wew. 26Obsługa informatyczna Urzędu - mgr inż. Grzegorz Reczek
(14) 68 69 600 wew. 16


Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu, Jednostek Oświatowych - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
(14) 68 69 600 wew.16