Menu główne

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
EPUAP - skrytka ESP: /g1i9w32fph/SkrytkaESP

NIP: 869-19-86-627
Fax: (14) 68 69 600 wew. 41

Godziny pracy Urzędu Gminy w Gnojniku:
poniedziałek - 7:30 - 16:30
wtorek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:30

Wójt Gminy - mgr Sławomir Paterek
(14) 68 69 600 wew. 10


Sekretarz Gminy - Anna Rachwalik
(14) 68 69 600 wew. 12


Skarbnik Gminy - mgr Natalia Lamparska-Kukułka
(14) 68 69 600 wew. 13Księgowość - Agnieszka Robak,
Natalia Jarosińska, Renata Damicz, Monika Bartusiak
(14) 68 69 600 wew. 15, 44
,
, ,

Księgowość - Barbara Kokoszka, mgr Małgorzata Dzięgiel
(14) 68 69 600 wew. 14
,

Księgowanie i windykacja opłaty śmieciowej - Paweł Kornaś
(14) 68 69 600 wew. 17


Podatki - Maria Baka, Anna Wilk
(14) 68 69 600 wew. 29
,

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa
mgr inż. Monika Pawlikowicz
(14) 68 69 600 wew. 23


Inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych
Sabina Gagatek (zastępstwo)
(14) 68 69 600 wew. 25


Drogownictwo - Piotr Krzywicki
(14) 68 69 600 wew. 24


Realizacja Inwestycji - Grzegorz Śledź
(14) 68 69 600, wew.25


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
mgr inż. Magdalena Wnęk
(14) 68 69 600 wew. 19


Gospodarka odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
(14) 68 69 600 wew. 17
Planownie przestrzenne - mgr inż.Paweł Lambert
(14) 68 69 600 wew, 19
Gospodarka lokalowa i komunalizacja -  Dorota Musiał 
(14) 68 69 600 wew, 18
Pomoc administracyjna - Wojciech Gagatek
(14) 68 69 600 wew, 18

Kierownik Referatu Oświaty - mgr inż. Andrzej Stańczyk
(14) 68 69 600 wew. 32


Księgowość oświaty - mgr Monika Mrzygłód,
Stanisława Grońska, Lucyna Strzesak, Justyna Pietrzyk,
mgr Małgorzata Karpiel, Renata Witkowska
(14) 68 69 600 wew. 30,31,50
,
, , ,
,

Urząd Stanu Cywilnego -mgr Magdalena Jagielska - Zapiór
(14) 68 69 600 wew. 27


Ewidencja ludności i dowody osobiste - Joanna Odroń-Wąs
(14) 68 69 600 wew. 28


Obsługa Rady Gminy, mgr Alicja Rataj
(14) 68 69 600 wew. 20


Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, rolnictwo i leśnictwo
Grzegorz Baka
(14) 68 69 600 wew. 26


Obsługa informatyczna Urzędu - mgr inż. Grzegorz Reczek
(14) 68 69 600 wew. 16


Współpraca z organizacjami pozarządowymi i sport mgr Katarzyna Chmielowska (14) 68 69 600 wew. 16

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu, Jednostek Oświatowych
mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
(14) 68 69 600 wew.27
Działalność gospodarcza - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
(14) 68 69 600 wew.27
Obsługa sekretariatu i promocji - mgr Paulina Gajec
(14) 68 69 600 wew.11