Menu główne

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
EPUAP - skrytka ESP: /g1i9w32fph/SkrytkaESP

NIP: 869-19-86-627
Fax: (14) 68 69 600 wew. 10

Godziny pracy Urzędu Gminy w Gnojniku:
poniedziałek - 7:30 - 16:30
wtorek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:30

Wójt Gminy - mgr Sławomir Paterek
(14) 68 69 600 wew. 13


Sekretarz Gminy - Anna Rachwalik
(14) 68 69 600 wew. 12


Sekretariat - Monika Zych
(14) 68 69 600


Skarbnik Gminy - mgr Natalia Lamparska-Kukułka
(14) 68 69 600 wew. 17


Księgowość - Józefa Święch, mgr Monika Pasek, Monika Bartusiak
(14) 68 69 600 wew. 20, 22
, ,

Księgowość - Barbara Kokoszka, mgr Małgorzata Dzięgiel
(14) 68 69 600 wew. 39
,

Księgowość - mgr Agnieszka Robak
(14) 68 69 600 wew. 21


Księgowanie i windykacja opłaty śmieciowej - Paweł Kornaś
(14) 68 69 600 wew. 35


Podatki - Maria Baka, Anna Wilk
(14) 68 69 600 wew. 14
,

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - inż. Leszek Ząbkowski
(14) 68 69 600 wew. 27


Inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych - mgr Aneta Seremak
(14) 68 69 600 wew. 27


Pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja inwestycji - mgr Renata Damicz
(14) 68 69 600 wew. 23


Drogownictwo - Piotr Wójtowicz
(14) 68 69 600 wew. 23


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – mgr inż. Magdalena Wnęk
(14) 68 69 600 wew. 18


Gospodarka odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
(14) 68 69 600 wew. 35


Planowanie przestrzenne - mgr Kornelia Pabian
(14) 68 69 600 wew. 18


Rolnictwo i leśnictwo - Dorota Musiał
(14) 68 69 600 wew. 21


Gospodarka wodno-ściekowa – mgr inż. Karol Klimek
(14) 68 69 600 wew. 21


Kierownik Referatu Oświaty - mgr inż. Andrzej Stańczyk
(14) 68 69 600 wew. 29


Księgowość oświaty - mgr Monika Mrzygłód, Stanisława Grońska, Lucyna Strzesak, Justyna Pietrzyk
(14) 68 69 600 wew. 25, 30
,

Urząd Stanu Cywilnego - mgr Alicja Rataj
(14) 68 69 600 wew. 24


Ewidencja ludności i dowody osobiste oraz działalność gospodarcza - Teresa Bugajska
(14) 68 69 600 wew. 15

(mail do obsługi spraw z zakresu działalności gospodarczej)

Obsługa Rady Gminy, archiwum - Halina Wojciechowska
(14) 68 69 600 wew. 28


Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna - Grzegorz Baka
(14) 68 69 600 wew. 16


Promocja, sport, organizacje pozarządowe - mgr Katarzyna Chmielowska
(14) 68 69 600 wew. 16


Obsługa informatyczna Urzędu - mgr inż. Grzegorz Reczek
(14) 68 69 600 wew. 37


Inspektor Ochrony Danych - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
(14) 68 69 600 wew. 37


Inspektor Ochrony Danych Osobowych Jednostek Oświatowych - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
(14) 68 69 600 wew. 37