Informacje
23 stycznia 2023

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Gnojnik w pokoju nr 17 w terminie:

 • od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
 • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT za okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Wniosek powinien zawierać:

 • faktury VAT,
 • oświadczenie dotyczące pomocy publicznej,
 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytków rolnych (nakaz płatniczy, umowy dzierżaw).

W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł do 1 litra oleju.
Limity zużycia oleju napędowego w 2023 r. wynoszą:

 • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych
 • 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła

Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:

 • 132 zł (110 litrów x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
 • 48 zł (40 litrów x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Rolnik który dzierżawi grunty do wniosku powinien załączyć umowy dzierżawy.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wystawiony na wnioskodawcę, jednorazowo w danym roku.

 

 

Grafika tytułowa pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.