Informacje
23 stycznia 2023

Odśnieżanie chodników - obowiązki właścicieli nieruchomości

W związku z intensywnymi opadami śniegu Urząd Gminy Gnojnik przypomina, że właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodnika wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właścicieli nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

 

 

Grafika tytułowa pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.