Informacje
19 września 2022

"Wrota Karpat" zapraszają na spotkanie

Stowarzyszenie „Wrota Karpat” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

Stowarzyszenie „Wrota Karpat" zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna oraz Radłów.
Szkolenia są bezpłatne.

Harmonogram spotkań na najbliższe dni wraz z ich tematyką do pobrania z załączników.

W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.

 

 

Grafika tytułowa pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Logotypy

Logotypy dotyczące projektu realizowanego przez

Logo - Unia Europejska
go - projekt Leader
Logo - PROW

Harmonogram

Harmonogram spotkań na najbliższe dni wraz z ich tematyką

Co nowego
w Gminie?