Informacje
19 września 2022

LGD "Na Śliwkowym Szlaku" - trwają prace nad nową lokalną strategią

W dniu 14 września br. w naszej Gminie odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Celem spotkania była analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Podczas prac w grupach przeanalizowano problemy m.in innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i zmian demograficznych oraz wypracowano wiele pomysłowych rozwiązań możliwych do wdrożenia w naszej Gminie. 

Wypracowane pomysły posłużą LGD "Na Śliwkowym Szlaku" do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 - 2027.

 

 

Grafika pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Zdjęcia

Spotkanieinformacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku

Co nowego
w Gminie?