Informacje
2 grudnia 2022

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Drogownictwa

W dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 (piątek) odbędzie się objazdowa Komisja Drogownictwa Rady Gminy Gnojnik.

Tematyka Komisji:

  1. Objazd dróg gminnych - zapoznanie radnych ze stanem faktycznym.
  2. Sprawy bieżące.