DK75
1 lipca 2024

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r., znak: OO.421.2.4.2021.TŚ/EB, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza".

Załączniki