Informacje
29 września 2022

Gmina Gnojnik liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

21 i 22 września br. odbyło się w Warszawie dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu - II Forum Miasteczek Polskich.

Podczas Forum Wójt Sławomir Paterek odebrał wyróżnienie dla Gminy Gnojnik uznanej za lidera w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w latach 2020 i 2021. W rankingu brano pod uwagę dochody pozyskane przez Gminę z zagranicznych i krajowych środków zewnętrznych oraz liczbę zakończonych programów finansowanych z ww. funduszy. W uzasadnieniu nagrody podkreślono, że wyróżniający się poziom uzyskanego dofinansowania z polskich i zagranicznych środków jest „dowodem ponadprzeciętnej skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania”.

W ramach spotkania w Warszawie odbyły się trzy sesje plenarne i szesnaście paneli. Wójt Sławomir Paterek był moderatorem (prowadzącym) panelu dyskusyjnego w temacie „Sposoby finansowania Inwestycji – Zabezpieczenie środków na inwestycje”, gdzie mógł podzielić się swoim doświadczeniem w skutecznym pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

W trakcie Forum blisko 300 samorządowców, przedstawicieli strony rządowej oraz ekspertów rozmawiało m.in. nad nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej, kryzysem w sektorze energetycznym oraz innymi problemami, z jakimi borykają się miasteczka i gminy wiejskie.

Organizatorami wydarzenia byli Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Galeria zdjęć

II Forum Miasteczek Polskich - wyróżnienie dla Gminy Gnojnik

II Forum Miasteczek Polskich - panel dyskusyjny
II Forum Miasteczek Polskich - panel dyskusyjny
II Forum Miasteczek Polskich - wyróżnienie dla Gminy Gnojnik