Informacje
30 września 2022

Kolejne nabory wniosków - terminy

Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" informuje, iż został zaplanowany kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć:

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych (1.2.1) w dniach 17.10.2022 – 31.10.2022.

Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego naboru na stronie LGD pojawi się dokumentacja aplikacyjna.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 14 68 44 549, 603 309 116, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa przez potencjalnych Wnioskodawców w/w naborów wniosków o przyznanie pomocy. W związku z sytuacją epidemiologiczną zapraszamy do skorzystania z doradztwa w formie konsultacji telefonicznych, tel. 14 68 44 549, 603 309 116. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Galeria zdjęć

Logotypy

Logotyp Unii Europejskiej
Logotyp programu Leader
Logotyp PROW
Logotyp - Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku