Informacje
14 września 2023

Czytali „Nad Niemnem” w staropolskim klimacie

Już po raz kolejny, fundacja PRO MEMORY w Uszwi, która statutowo zajmuje się zachowaniem dziedzictwa lokalnego i kulturowego, włączyła się w akcję narodowego czytania, któremu od początku patronuje para prezydencka Rzeczypospolitej Polskiej.

- Cieszę się, że po raz kolejny mogę tutaj być, aby przez moment „przenieść się” do klimatów, jakie panowały w domu rodziny Bohatyrowiczów i Korczyńskich a także oczami wyobraźni podziwiać bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy jakie w swojej powieści opisała Eliza Orzeszkowa – mówi Józefa Szczurek Żelazko, poseł na Sejm RP, która odczytała również okolicznościowy list prezydenta RP skierowany do uczestników narodowego czytania.

„Nad Niemnem” to książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Bogactwo treści, opisy przyrody a przede wszystko głównej jej wątki, ukazują nie tylko elementy patriotyzmu, ale również afirmację życia ludzi epoki pozytywizmu.  

Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej miało przede wszystkim charakter intelektualno-integracyjny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych środowisk społecznych, tj. parlamentu, samorządu, duchowieństwa, środowiska lekarskiego, krakowskiej inteligencji. Był również emeryt i syn chłoporobotnika. Niepowtarzalną atmosferę oraz wiejski klimat nieco wzorowany na styl wnętrza dworu Korczyńskich, stworzył wystrój regionalnej stodoły urządzonej w staropolskim stylu, gdzie można było podziwiać zachowane dziedzictwo kulturowe „z dawnych czasów”. Tym czymś co łączyło wszystkich uczestników był szacunek i miłość do Ojczyzny a przede wszystkich do jej kultury i tradycji. 

Na zakończenie każdy z uczestników Narodowego Czytania otrzymał pamiątkowy egzemplarz powieści Elizy Orzeszkowej ufundowany przez Gminę Gnojnik. Każda pozycja książkowa opatrzona była prezydencką pieczęcią oraz podpisami wszystkich osób czytających.

Warto dodać, że - z każdym rokiem - akcja Narodowego Czytania cieszy się coraz większą popularnością. Jak mówiła Agata Kornhauser-Duda, tegoroczne czytanie odbyło się w 300 miejscach w ponad 40 krajach świata, m.in. w obu Amerykach, Afryce, Australii i Nowej Zelandii. Były to głównie ośrodki polonijne i placówki dyplomatyczne. W samej Polsce w ponad sześciu tysiącach miejsc miały miejsce spotkania o charakterze patriotycznym i narodowym połączone czytaniem powieści Elizy Orzeszkowej.

Marek Białka

Galeria zdjęć

Uczestnicy Narodowego Czytania
Uczestnicy Narodowego Czytania
Miejsce odbywania się Narodowego Czytania
Dekoracja

Co nowego
w Gminie?

Informacje

Zbiórka elektrośmieci

28 września 2023

Informacje

Dyżury sołtysa wsi Gnojnik

2 października 2023