Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa "Z Nami Łatwiej"

Lewniowa 225

Współrzędne GPS: 49.8775590000, 20.6517250000


Stowarzyszenie powstało w 2013 r. z inicjatywy osiemnastu mieszkańców Lewniowej, którzy zadeklarowali swoją społeczną pracę na rzecz dalszego rozwoju miejscowości. Głównymi celami wpisanymi w statut organizacji są: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lewniowa, integracja mieszkańców miejscowości, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.