Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej

Gosprzydowa 291

Współrzędne GPS: 49.8701630000, 20.6060510000


Stowarzyszenie „Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej” zostało założone 15 listopada 2009 roku. Wśród licznych działań podejmowanych przez  Stowarzyszenie na pierwszy plan wysuwają się projekty mające na celu zachowanie lokalnej tradycji i obyczajów, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody oraz dopomaganie w wypełnianiu aktualnych, pilnych zadań Kościoła. Stowarzyszenie od początku swego istnienia działa na rzecz ochrony oraz renowacji zabytkowego drewnianego kościoła w Gosprzydowej. Stowarzyszenie aktywnie promuje zabytki i lokalną twórczość kulturalną, kultywuje język regionalny i gwary oraz współorganizuje imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe.