Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój”

Biesiadki 14

Adres e-mail:

Współrzędne GPS: 49.8974470000, 20.6560430000


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki "Tradycja i Rozwój" powstało z inicjatywy sołtysa wsi Ryszarda Machała w marcu 2011 roku. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności oświatowo-szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, integracyjnej, zdrowotnej, ekologicznej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.