Stowarzyszenie "Gnojnik mam na myśli"

Gnojnik 401

Adres e-mail:

Współrzędne GPS: 49.8915070000, 20.6165160000


Stowarzyszenie  „Gnojnik mam na myśli”  rozpoczęło swoją oficjalną działalność 30 sierpnia 2012 roku, uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym możliwość realizacji wielu zadań oraz pozyskiwania na ich finansowanie środków. Zamiarem stowarzyszenia jest prowadzenie różnorodnych działań głównie związanych z kultywowaniem tradycji, zwyczajów, obrzędów a także wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży miłości do małej ojczyzny.